Wat doet een bedrijfsfysiotherapeut

Werk vraagt veel van mensen. Zoveel verschillende soorten werk, zoveel verschillende mogelijkheden tot werk-gerelateerde problematiek. Denk maar eens aan klachten van de nek, schouders en armen door langdurig beeldschermwerk bij een administratief medewerker. Of rug- en knieklachten door zwaar fysiek werk in de bouw. En hoe zit het met een monteur die zich in allerlei bochten moet wringen in een kruipruimte of meterkast?

De bedrijfsfysiotherapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is op het gebied van lichamelijke belasting op de werkplek. De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor werkgever en werknemer om gezond werken te optimaliseren. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot werkgever en werknemer, maar betrekt wanneer nodig ook verzekeraars, arbo-organisaties, bedrijfsartsen en overige medische behandelaars.

De bedrijfsfysiotherapeut richt zich op drie pijlers:

  • preventie van fysieke problemen
  • verbeteren en herstellen van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat
  • begeleiden tijdens de re-integratie van werknemers met langdurige gezondheidsklachten

Diensten

Health Check – Belasting-belastbaarheidsscan – Vitaliteitscan – Fysiotherapeutisch onderzoek en advies – Verzuimbegeleiding – Hulp op de werkvloer – Begeleiding bij het verbeteren van de vitaliteit – Diverse workshops over bovenstaande items

Healthcheck

Een healthcheck geeft inzicht in de mogelijke gezondheidsrisico’s die de werknemers loopt. Op basis van een uitgebreide vragenlijst, een conditietest en een aantal fysieke metingen wordt een rapportage gemaakt over de mogelijke risico’s binnen het bedrijf.

Alle deelnemers krijgen een individuele rapportage en advies over positieve aanpassingen in leefstijl. Op basis van deze rapportage kan een plan van aanpak worden gemaakt om de vitaliteit van de medewerkers structureel te verbeteren.

Training gezond lichaamgebruik

Thuis en op de werkvloer kunnen veel klachten ontstaan door verkeerde houding, bewegingen of tillen. Om deze risico’s te voorkomen, is het van belang dat de medewerkers inzicht krijgen in het functioneren van hun lichaam en training krijgen hoe ze het beste met hun lichaam om kunnen gaan. Deze trainingen kunnen in kleine groepen van ongeveer 15 personen of individueel worden gegeven.

Werkplekonderzoek

Met een werkplekonderzoek wordt de medewerker, het werk en de werkplek geanalyseerd en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. Een goed afgestemde werkplek zorgt ervoor dat de werknemer op een correcte manier, efficiënter en met meer gemak de werkzaamheden kan uitoefenen.

Risico inventarisatie en evaluatie

Alle werkgevers zijn verplicht de risico’s van hun bedrijf schriftelijk in kaart te brengen: een RI&E. Uit deze RI&E volgt een plan van aanpak waarin de maatregelen staan die nodig zijn om de risico’s te verminderen en de werkkwaliteit te optimaliseren.

Individueel fysiotherapeutisch onderzoek

Voor medewerkers met een fysiek probleem brengt Het Plan van Aanpak de oorzaak en de behandeling in kaart. Samen met de medewerker wordt een plan gemaakt om zo snel mogelijk weer gezond te kunnen functioneren zonder dat er sprake hoeft te zijn van verzuim.

Training vitaliteit

Wat is vitaliteit en wat kun je zelf doen om vitaal te worden en te blijven. De training kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

Training in balans

Hoe zorgen we ervoor dat we ons leven in balans houden, met alle activiteiten die we ondernemen en met een positief resultaat. Deze training kan individueel of in groepsverband worden gegeven.

Leefstijltraining

De Leefstijltraining is een preventieve stap in een proces waarbij de medewerkers bewust hun gezondheid en conditie verbeteren en het toekomstig verzuim binnen uw bedrijf duurzaam vermindert. Lees meer