Blijf op de hoogte

Wet- en regelgeving op het gebied van: arbeid, relatie werkgever en werknemer, werkplek en arbeidsomstandigheden, verandert regelmatig. Naast deskundig advies is het ook belangrijk zelf goed op de hoogte te blijven.

Klik op de vraag voor het antwoord.

Wat houdt ‘De Wet Verbetering Poortwachter’ (WVP) eigenlijk in?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in 2002 opgesteld met als doel dat de zieke werknemer zo vlot mogelijk terug kan keren op de werkvloer door snel en effectief ingrijpen. Het gaat in dit traject om een gezamenlijke inspanning van werkgever, werknemer, bedrijfsarts of arbodienst. In de WVP staan regels waar zowel de werkgever als de werknemer zich aan moeten houden bij langdurig verzuim.

Wanneer schakel je doorgaans een arbeidsdeskundige in?

Wanneer een werknemer door ziekte, een ongeluk of arbeidshandicap niet in staat is zijn functie (volledig) te vervullen, kan de werkgever in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een arbeidsdeskundige inschakelen. Over het algemeen gebeurt dit aan het eind van het eerste jaar.

Hoe kan ik verzuim voorkomen bij een fysiek probleem?

Voor medewerkers met een fysiek probleem brengt Het Plan van Aanpak de oorzaak en de behandeling in kaart. Samen met de medewerker wordt een plan gemaakt om zo snel mogelijk weer gezond te kunnen functioneren zonder dat er sprake hoeft te zijn van verzuim.

Mail mij