Weinig aandacht voor arbeidsvoorwaarden bij werkenden onder Participatiewet

In een debat attendeerden Tweede Kamerleden onlangs (8 feb.) staatssecretaris Van Ark op het feit dat arbeidsbeperkten onder de Participatiewet verschillend loon voor hetzelfde werk krijgen. Weinig aandacht voor arbeidsvoorwaarden bij werkenden onder Participatiewet.

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens – Wbp – geldt dan niet meer.

Lees meer