Privacy verklaring

Het Plan van Aanpak gevestigd op Loniusstraat 6, 1624CJ te Hoorn, onder Kvk-nummer 52634515, respecteert de privacy van haar cliënten. Bij gebruik van de diensten van Het Plan van Aanpak worden persoonsgegevens veilig en zorgvuldig verwerkt binnen de grenzen van de privacywetgeving.

Het Plan van Aanpak is een dienstverlenende onderneming, gericht op advisering en ondersteuning van opdrachtgevers bij het arbeidsdeskundig onderzoek en begeleiding ter preventie of re-integratie van personeel van de opdrachtgevers.

Verzamelen van de persoonsgegevens geschied via opdrachtgevers als bedrijven, arbodiensten en u als medewerker, in dienst van de opdrachtgever.

De persoonsgegevens worden elektronisch beveiligd geregistreerd voor de uitvoering van, de met u en de opdrachtgever afgesloten overeenkomst, voor administratie en communicatie en om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Voor de uitvoering van kwaliteits- en management doeleinden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van anonieme gegevens.

De persoonsgegevens die, indien noodzakelijk en van toepassing, worden verwerkt zijn:

Algemene informatie

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN

Werk gerelateerde informatie

 • Reden van communicatie
 • Inhoud van communicatie
 • Werkgever
 • Functie
 • Type dienstverband inclusief uren per week
 • Datum in dienst
 • Bedrijfs- of arbeidsongeval
 • Datum aanvang verzuim en verwachte hersteldatum
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Bijzondere status als WIA of WAO inclusief klasse

(Para)medische gegevens

 • Beperkingen ten aanzien van werk
 • Potentiele mogelijkheden voor werkhervatting
 • Wens van de betrokkene t.o.v. werk
 • Interventies
 • Planningstraject van re-integratie
 • Probleemanalyse met bijstelling en opvolging
 • Plan van aanpak met evaluaties, bijstelling en opvolging

Gegevens voor opdrachtgever

 • Correspondentie met betrekking tot voortgang en inzetbaarheid
 • Re-integratie conclusie
 • Administratieve gegevens ter facturatie aan opdrachtgever

Reden van verwerken van deze persoonsgegevens met name voor het uitvoeren van goede en efficiënte dienstverlening en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Verder zullen de gegevens indien nodig ook worden gebruikt voor administratieve en handelingen en facturering.

Het Plan van Aanpak zal uw gegevens in geen geval langer bewaren dan de wettelijk toegestane jaren.

U kunt gebruik maken van het recht op inzage en rectificatie en/of wissen van de eigen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u ook het recht op beperking van persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid en het recht van bezwaar. Ieder verzoek tot uitvoering van deze rechten kan persoonlijk worden ingediend worden via isabelle@hetplanvanaanpak.nl.

Deze verklaring is opgesteld op 2 maart 2020 in Hoorn.