Weinig aandacht voor arbeidsvoorwaarden bij werkenden onder Participatiewet

In een debat attendeerden Tweede Kamerleden onlangs (8 feb.) staatssecretaris Van Ark op het feit dat arbeidsbeperkten onder de Participatiewet verschillend loon voor hetzelfde werk krijgen. Weinig aandacht voor arbeidsvoorwaarden bij werkenden onder Participatiewet.

Zij stelden dat het steeds vaker voor komt dat arbeidsbeperkten of mensen in een uitkering op dezelfde werkplek onder verschillende arbeidsvoorwaarden werken.

De staatssecretaris gaf eerder, tijdens een congres van Cedris, aan dat: ‘Als je eerlijk bent, is dagbesteding niet altijd scherp te onderscheiden van een beschutte werkplek met salaris.’ Volgens Van Ark is dit het gevolg van de ‘fase waarin we nu zitten’.

Er zijn inmiddels diverse voorbeelden bekend van schijnconstructies waarin arbeidsbeperkten onder slechte arbeidsvoorwaarden werken bij SW-bedrijven.

Kamerlid Jasper van Dijk (SP) stelde in het Tweede Kamerdebat een vraag over de ‘flextensieconstructie’ waarbij mensen werken voor één of twee euro per uur bovenop hun uitkering. Hij stelde dat deze mensen een salaris volgens de CAO verdienen. De staatssecretaris gaf echter aan dat werken met behoud van uitkering een opstap kan zijn naar werk.

Bovendien gaf Van Ark aan ‘passend werk’ van groot belang te vinden. Hieronder verstaat ze onder meer een reïntegratietraject met behoud van uitkering, met een jobcoach, dat kan binnen een beschermende omgeving, het kan vrijwilligerswerk zijn maar ook bij een regulier bedrijf.

Bron: arbeidsdeskundigen.nl

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie