Leefstijltraining

Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid is een investering in uw medewerkers en uw bedrijf. Gezondheid is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Een gezonde leefstijl draagt bij aan het kunnen voldoen aan de eisen én het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.

Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid is te verwezenlijken door realistische en praktisch toepasbare aanpassingen welke een positief effect hebben op de gezondheid van iedere werknemer op korte en lange termijn; jong en oud, nu en voor de toekomst.

De Leefstijltraining is een preventieve stap in een proces waarbij de medewerkers bewust hun gezondheid en conditie verbeteren en het toekomstig verzuim binnen uw bedrijf duurzaam vermindert.

De Leefstijltraining is laagdrempelig en elke medewerker krijgt individuele begeleiding. Aan het begin van het traject vindt de nulmeting plaats middels een vragenlijst, een PMO en een fitheidstest. De medewerker krijgt inzicht in zijn gezondheid en conditie op dat moment. Samen met de begeleider stelt de medewerker vervolgens een stappenplan op met persoonlijke doelen die goed in te passen zijn in het dagelijks leven.

De medewerker krijgt om de uitdaging aan te gaan en zijn prestaties te kunnen volgen een Polarhorloge in bruikleen (deze zijn eigendom van Wolff at Work). De gegevens van dit horloge kan de medewerker op zijn computer opslaan en gebruiken in zijn individuele stappenplan.

Het Polarhorloge geeft een indicatie over hoeveel kilocalorieën de medewerker behoort te eten om op een gezond gewicht te komen of te blijven. Deze indicatie is gebaseerd op leeftijd, lengte, lichaamssamenstelling en leefstijl (waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld vorm, intensiteit en frequentie van beweging en sport).

In een persoonlijk gesprek aan de hand van de gezinssamenstelling, eetwensen en –gewoontes komt een voedingsadvies aan bod. Dit advies betekent veelal niet dat de het gehele voedingspatroon veranderd dient te worden. De medewerker verkrijgt inzicht hoe hij de bestaande situatie met goed toepasbare aanpassingen kan optimaliseren.

De medewerker kan na afloop van het programma het Polarhorloge aanschaffen tegen de geldende prijs. Verrekening vindt plaats via de salarisadministratie.

De gegevens en uitkomsten worden NIET met u gedeeld!


Leefstijltraining Persoonlijk Stappenplan

Aanvang

Startmeting (vragenlijst, PMO en fitheidstest) om gezondheid en conditie in beeld te brengen.

Tussentijds

Elke drie weken bespreken van de doelen en hoe eventuele valkuilen op te lossen.

Halverwege

Na negen weken vindt een tussentijdse meting plaats om opnieuw de gezondheid in beeld te brengen en indien gewenst de doelen bij te stellen.

Afsluiting

Na achttien weken is de eindevaluatie met de eindmeting, bespreking van het traject en hoe de medewerker zelfstandig door kan gaan.

Nazorg

Zo nodig is aanvullende begeleiding mogelijk.